Lebeda - server pro skautské jednotky

Junák -
český skaut, z.s.

Změna údajů

Změnu údajů provést po přihlášení u propojených účtů na základě zadání vašeho emailu nebo žádosti o přiřazení, která bude doručena na email vlasníka (po jejím schválení budete moct měnit informace i vy).

Jak si propojit účet najdete na https://napoveda.skauting.cz/lebeda/propojeni-uctu.