Lebeda - server pro skautské jednotky

Junák -
český skaut, z.s.

Základní informace k serveru

Server poskytuje prostor pro webové prezentace a webové aplikace. Využití serveru je možné pouze při dodržení níže uvedených pravidel.

Server pro Junák - český skaut, z. s. (dále poskytovatel) provozuje profesionální firma. Na podpoře serveru se podílí Kancelář ústředí Junáka a dobrovolníci.

Neočekávaný výpadek serveru!
Omlouváme se za výpadek serveru Lebeda. Pracujeme na vyřešení problému jak je to jen možné. Další zprávy budeme psát pod tento příspěvek.
Celou situaci jsme museli vyřešit obnovením dat ze starší zálohy (7.10). Změna se týká pouze souborů, databáze zůstala nezměněna.

Přihlášení

Od srpna 2016 je možné se zde (v levém menu) přihlásit pomocí skautisu. Po přihlášení získáte možnost propojit vámi spravované účty s vaší osobou, díky čemuž získáte lepší přehled o vašich účtech a jejich správa bude snazší. Do budoucna budou přibývat další funkce.

Kontakt

Pokud na těchto stránkách nenajdeš hledanou informaci, potřebuješ pomoc, nebo máš nějaký námět - zadej prosím svůj požadavek do aplikace On-line podpora Junáka na https://is.skaut.cz/podpora, kde zvolíš projekt Webhosting Lebeda.

Pro přihlášení je třeba použít účet ve skautISu. Pokud nemáš účet ve skautISu, prosím vytvoř si jej (nesouvisí nijak se členstvím v Junáku). O změnách stavu tvého požadavku budeš informován/a emailem nebo je možné požadavek sledovat v systému.

Pravidla využití serveru

  • Služby serveru jsou určeny všem členům Junáka (dále uživatelé) za účelem podpory činnosti jednotek Junáka a jejich projektů, případně projektů třetích stran - vždy však v souladu s posláním Junáka. Uživatel se zavazuje využívat server výhradně za tímto účelem.
  • Uživatel se zavazuje využívat služby tak, aby nepoškozoval dobré jméno Junáka. Uživatel nebude služby využívat v rozporu se zákony ČR (např. trestní a autorský zákon), k šíření pornografie, k podpoře extrémistických hnutí, k propagaci návykových látek, rozesílání nevyžádané pošty apod.
  • Uživatel se zdrží jakýchkoliv aktivit, které by mohly mít za následek poškození nebo zhoršení služeb, případně nežádoucí zásah do činnosti ostatních subjektů působících na internetu.
  • Uživatel se zavazuje v souvislosti se službami serveru uvádět výhradně pravdivé údaje a udržovat je stále aktuální.
  • Pokud uživatel neodpoví na opakovanou výzvu na evidovaný email do jednoho měsíce, účet může být znepřístupněn. Pokud o obnovení účtu neprojeví nikdo zájem do půl roku, může být účet odstraněn úplně.
  • Služby jsou poskytovány zdarma a bez záruky. Poskytovatel neodpovídá za případné kody vzniklé uživateli v důsledku nedostupnosti služeb.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo při porušení pravidel uživateli nabízené služby odepřít.