Lebeda - server pro skautské jednotky

Junák -
český skaut, z.s.

Základní informace k serveru

Server poskytuje prostor pro webové prezentace a webové aplikace. Využití serveru je možné pouze při dodržení níže uvedených pravidel.

Server pro Junák - český skaut, z. s. (dále poskytovatel) provozuje profesionální firma. Na podpoře serveru se podílí Kancelář ústředí Junáka a dobrovolníci.

Udržujte své stránky aktuální!
Dlouhodobě se potýkáme s útoky, které přicházejí přes zastaralé děravé skripty či staré verze oblíbených redakčních systémů. Prosíme vás o jejich průběžnou aktualizaci.
Dojde-li k narušení bezpečnosti, web vypínáme a oznamujeme to vlastníkovi, který tak může po domluvě z určité IP adresy web opravit.

Přihlášení

Od srpna 2016 je možné se zde (v levém menu) přihlásit pomocí skautisu. Po přihlášení získáte možnost propojit vámi spravované účty s vaší osobou, díky čemuž získáte lepší přehled o vašich účtech a jejich správa bude snazší. Do budoucna budou přibývat další funkce.

Kontakt

Pokud na těchto stránkách nenajdeš hledanou informaci, potřebuješ pomoc, nebo máš nějaký námět - zadej prosím svůj požadavek do aplikace On-line podpora Junáka na https://is.skaut.cz/podpora, kde zvolíš projekt Webhosting Lebeda.

Pro přihlášení je třeba použít účet ve skautISu. Pokud nemáš účet ve skautISu, prosím vytvoř si jej (nesouvisí nijak se členstvím v Junáku). O změnách stavu tvého požadavku budeš informován/a emailem nebo je možné požadavek sledovat v systému.

Pravidla využití serveru

  • Služby serveru jsou určeny všem členům Junáka (dále uživatelé) za účelem podpory činnosti jednotek Junáka a jejich projektů, případně projektů třetích stran - vždy však v souladu s posláním Junáka. Uživatel se zavazuje využívat server výhradně za tímto účelem.
  • Uživatel se zavazuje využívat služby tak, aby nepoškozoval dobré jméno Junáka. Uživatel nebude služby využívat v rozporu se zákony ČR (např. trestní a autorský zákon), k šíření pornografie, k podpoře extrémistických hnutí, k propagaci návykových látek, rozesílání nevyžádané pošty apod.
  • Uživatel se zdrží jakýchkoliv aktivit, které by mohly mít za následek poškození nebo zhoršení služeb, případně nežádoucí zásah do činnosti ostatních subjektů působících na internetu.
  • Uživatel se zavazuje v souvislosti se službami serveru uvádět výhradně pravdivé údaje a udržovat je stále aktuální.
  • Pokud uživatel neodpoví na opakovanou výzvu na evidovaný email do jednoho měsíce, účet může být znepřístupněn. Pokud o obnovení účtu neprojeví nikdo zájem do půl roku, může být účet odstraněn úplně.
  • Služby jsou poskytovány zdarma a bez záruky. Poskytovatel neodpovídá za případné kody vzniklé uživateli v důsledku nedostupnosti služeb.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo při porušení pravidel uživateli nabízené služby odepřít.